Hooggevoeligheid een miskende gave – Dirk en Christa Lüling

Hooggevoeligheid een miskende gave – Dirk en Christa Lüling
ISBN: 9783940188564
Berichtcode: Leverbaar
Datum:
Auteur/artiest:
Uitgever: 3:16 Europe
Trefwoorden: Pastoraat
Prijs: € 12,95
als hooggevoeligen teveel lasten dragen

Product beschrijving

Veel hooggevoeligen zijn emotionele lastendragers en van hen heeft een groot deel een zwaar verwonde ziel. Voor al deze mensen is dit boek bedoeld.

De behoefte aan informatie over het thema is groot want, volgens Elaine Aron, is ongeveer 1/5 van alle mensen hooggevoelig. Het zijn fijngevoelige mensen met een wonderbare gave. Jammer genoeg kunnen sommigen hun plaats in de huidige 24-uurs economie niet vinden, omdat zij niet volgens algemeen erkende patronen functioneren. Zij voelen zich met hun waarnemingen, reacties en waarden onbegrepen en op de een of andere manier anders. Op grond van hun levenservaring hebben velen een laag zelfbeeld en worden door onzekerheid geplaagd. Veel van hen ervaren ondefinieerbare geestelijke en lichamelijke pijnen en velen worden, vanwege hun waarnemingen gevoelsmatig en in gedachten, snel in verwarring gebracht. Om nieuwe levensvreugde te verkrijgen, hebben zij bevrijding van het juk van hun onbewuste lasten nodig en heling van de verwondingen die zij tijdens hun leven hebben opgelopen. Als zij daarbij nog leren, zich voor te veel indrukken te beschermen, kunnen zij in hun leven zeer constructief met hun gave omgaan.

Onze uitleg berust wezenlijk op eigen ervaringen en waarnemingen, aangevuld met voorbeelden van vrienden. Er is ons zeer veel aangelegen de ogen en oren van de lezer te openen voor dit, nog zo onbekende en genegeerde thema, in het bijzonder alle betrokkenen. (Uit de inleiding)

Dirk en Christa Lüling zijn medeoprichter van de Duitse organisatie Team.F – Neues Leben für Familien. Van beroep zijn ze leerkrachten en wonen in Lüdenscheid, Duitsland. Sinds 1988 werken zij als gezinsraadgevers voor Team.F en geven onderwijs over het gezinsleven. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de school voor Gebed.

Gerelateerde uitgaven


Heeft u een vraag over dit product?